Canada áp thuế chống bán phá giá với ống thép dẫn dầu (23/12/2015)

Do phía doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam không thông tin đầy đủ nên Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) đã áp thuế chống bán phá giá mặt hàng này lên tới 37,4%.

Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) đã thông báo kết luận cuối cùng trong vụ việc tái điều tra vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu nhập khẩu từ Việt Nam để xác định lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu.

Đây là thông tin được Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) công bố ngày 22-12. Theo cơ quan này, đối với Việt Nam, CBSA đã kết luận do các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam không cung cấp đầy đủ thông tin cho phía cơ quan điều tra nên CBSA đã quyết định đưa các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam vào mục các nhà xuất khẩu khác và phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 37,4%- mức thuế áp dụng trong vụ việc điều tra ban đầu.

Chương trình tái điều tra lần này để nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra ngày 2-4-2015 về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của Canada.

Liên quan đến vấn đề về giá trị thông thường (normal value), trong quá trình điều tra CBSA đã yêu cầu thông tin từ nguyên đơn và các nhà xuất khẩu về sự cần thiết của việc cập nhật giá trị thông thường cho các chuyến hàng trong tương lai. Theo đó, CBSA đã quyết định không cập nhật giá trị thông thường mới.

Riêng đối với Việt Nam, trong khuôn khổ vụ việc tái điều tra lần này, CBSA đã tiến hành thu thập thông tin liên quan đến mục 20 của Đạo luật những Biện pháp Nhập khẩu Đặc biệt (SIMA) để đánh giá về vấn đề kinh tế thị trường đối với ngành thép Việt Nam (bao gồm cả ngành ống thép dẫn dầu).

Tuy nhiên, CBSA đã không thể đưa ra kết luận cuối cùng liên quan đến vấn đề này do không nhận được thông tin đầy đủ từ phía các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam.
Nguồn tin: Hải quan