Canada kết luận vụ việc tái điều tra đối với sản phẩm ống OCTG (30/12/2015)

Cơ quan biên mậu Canada (CBSA) vừa thông báo kết luận cuối cùng trong việc tái điều tra vụ chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dẫn dầu (OCTG) nhập khẩu từ Việt Nam để xác định lại giá trị thông thường và giá xuất khẩu.
 
Đối với Việt Nam, CBSA đã kết luận rằng do các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam không cung cấp đầy đủ thông tin cho phía cơ quan điều tra nên CBSA đã quyết định đưa các doanh nghiệp Việt Nam vào mục các nhà xuất khẩu khác và phải chịu mức thuế chống bán phá giá là 37,4% (mức thuế áp dụng trong vụ việc điều tra ban đầu cũng là 37,4%). Sản phẩm bị điều tra là ống thép dẫn dầu (OCTG).
 
Theo thông báo của CBSA, chương trình tái điều tra lần này để nhằm củng cố kết luận của cơ quan điều tra ngày 2/4/2015 về thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước của Canada.

Liên quan đến vấn đề về giá trị thông thường, theo thông báo, trong quá trình điều tra, CBSA đã yêu cầu thông tin từ nguyên đơn và các nhà xuất khẩu về sự cần thiết của việc cập nhật giá trị thông thường cho các chuyến hàng trong tương lai. Theo đó, CBSA đã quyết định không cập nhật giá trị thông thường mới.

Nguồn tin: Người tiêu dùng