ĐHĐCĐ TNB: KẾ HOẠCH LÃI TRƯỚC THUẾ 2016 GIẢM 56% CÙNG KỲ (02/4/2016)

ĐHĐCĐ thường niên 2016 được tổ chức ngày 26/03 của CTCP Thép Nhà Bè (UPCoM: TNB) đã thông qua kế hoạch năm 2016 với doanh thu 1,313 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với kết quả 2015. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế ước giảm tới gần 56%, chỉ đạt 25 tỷ đồng.

 

ĐHĐCĐ cũng đã thông qua tổng vốn đầu tư năm 2016 gần 23 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 10.10 tỷ đồng và vốn vay thương mại có cam kết tín dụng gần 13 tỷ đồng, nhằm đầu tư vào cải tạo và trang bị máy móc thiết bị.

 

Bên cạnh đó, cổ đông cũng đã thông qua việc đổi tên công ty thành CTCP Thép Nhà Bè - VNSteel và đầu tư vào dự án Xưởng luyện thép với quy mô công suất 150,000 tấn/năm với tổng mức đầu tư không vượt quá 500 tỷ đồng. Đồng thời, bầu ông Lê Minh Toàn vào HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018, cùng một số vấn đề khác.

 

Trong phần thảo luận tại Đại hội, các cổ đông đưa ra câu hỏi việc nguồn nguyên liệu đầu vào, và việc tính toán ảnh hưởng của giá điện tăng đến kết quả kinh doanh của công ty. Trả lời cổ đông, HĐQT cho biết đã tính đã có sự đánh giá các tác động và ảnh hưởng khác đến sản xuất công ty và có án hợp lý.

 

Một số cổ đông khác cũng đề xuất việc xây dựng mạng lưới phân phối và bán cho người sử dụng cuối cùng để tăng hiệu quả bán háng, tuy nhiên HĐQT cho biết cần nghiên cứu thêm và còn nhiều vấn đề khác cần ưu tiên.

 

Nhìn lại năm 2015, TNB ghi nhận doanh thu gần 1,235 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với thực hiện năm trước. Nhờ được hưởng lợi từ giá vốn hàng bán giảm trong khi vẫn đảm bảo doanh thu tăng, lợi nhuận sau thuế của công ty đã nhảy vọt hơn 6 lần lên mức 56.4 tỷ đồng (năm 2014 chỉ hơn 8.8 tỷ đồng).

 

Nguồn tin: Vietstock