Định giá phôi thanh CIS (07/01/2016)

Giá phôi thanh CIS đạt mức 351 USD/tấn FOB Biển Đen trong ngày thứ ba, tăng 1 USD/tấn so với ngày trước đó.

 

Gía chào mới đối với phôi thanh tháng 4 tăng lên mức 360-370 USD/tấn FOB Biển Đen. Mặc dù không có đơn hàng mới nào nhưng mức giá cũ 350 USD/tấn FOB không còn tồn tại nữa. Do đó, Platts tăng giá lên mức 351 USD/tấn FOB.

 

Nguồn tin: Satthep.net