HOÀN TẤT BÁO CÁO CUỐI CÙNG ĐIỀU TRA THUẾ TỰ VỆ THÉP NHẬP KHẨU (01/7/2016)

Sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh sẽ gửi dự thảo báo cáo cuối cùng đến tất cả các bên liên quan đóng góp ý kiến trước khi ban hành quyết định chính thức của vụ việc.

 

Từ ngày 25/12/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 14296/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài có các mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.00; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10 và 9811.00.00.

 

Đến ngày 7/3/2016, trên cơ sở báo cáo điều tra sơ bộ của Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 862/QLCT-P2 về việc áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời, với mức thuế lần lượt là 23,3% và 14,2% cho phôi thép và thép dài. Biện pháp này được áp dụng tối đa là 200 ngày kể từ ngày có hiệu lực./.

 

Nguồn tin: VOV.VN