MÂU THUẪN TRONG SỐ LIỆU SẢN LƯỢNG THÉP THÁNG 5 GIỮA NBS VỚI CISA (14/06/2016)

Số liệu từ Tổng cục thống kê quốc gia cho thấy Trung Quốc đã sản xuất 70,5 triệu tấn thép thô trong tháng 5, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng thép tháng 5 tương đương 2,27 triệu tấn/ngày, giảm 1,7% so với tháng 4 và chấm dứt hai tháng tăng liên tiếp trong tháng 3 và 4.

 

Tuy nhiên, cùng lúc đó, CISA báo cáo sản lượng thép thô tại 94 nhà máy thành viên trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng 5 đạt trung bình 1,78 triệu tấn/ngày, tăng 1,8% so với mức bình quân  của giữa tháng 5. Tổng sản lượng thép tại tất cả các nhà máy trên cả nước là 2,39 triệu tấn/ngày vào cuối tháng 5, cao hơn 1,6% so với giữa tháng.

 

Trong cả tháng 5, sản lượng hàng ngày tại các nhà máy chủ chốt của CISA tăng 2,8% so với tháng 4 đạt 1,75 triệu tấn/ngày, trong khi sản lượng hàng ngày cả nước theo tính toán của Platts từ số liệu CISA thì tăng 2,6% so với tháng 4 lên 2,35 triệu tấn/ngày. Tồn kho thép thành phẩm tại các nhà máy thành viên giảm 0,6% so với tháng 5 xuống 13,96 triệu tấn tính tới ngày 31/5.

 

Quan điểm thị trường về số liệu tháng 5 rất trái chiều. Một số thì hoài nghi sản lượng giảm trong tháng 5, và lập luận rằng việc các lò nung khởi động lại gần đây chỉ mới bắt đầu đóng góp vào sản lượng thép trong khi vài nhà máy đã ngưng bảo trì trong tháng trước.

 

Nhưng số khác thì tin sản lượng giảm trong tháng trước là hợp lý do giá thép giảm. Một nhà phân tích ở Thượng Hải cho biết để giảm sản lượng thì không cần phải ngưng bất cứ lò nung nào mà chỉ cần giảm công suất hoạt động của họ là được.

 

Tuy nhiên, tất cả nguồn tin đều nhất trí rằng bất luận sản lượng tăng hay giảm thì cũng không thay đổi được sự thật là sản lượng thép vẫn còn cao trong tháng trước. Họ đều dự báo sản lượng sẽ có xu hướng đi xuống từ tháng 6 tới tháng 8 do yếu tố mùa vụ cũng như lợi nhuận của các nhà máy teo tóp.

 

Cũng theo NBS, trong 5 tháng đầu năm nay sản lượng thép thô của cả nước đạt tổng cộng 329,95 triệu tấn, giảm 1,4% so với năm ngoái. Tốc độ giảm đã chậm lại so với mức giảm 2,3% của 4 tháng đầu năm.

 

Ngoài ra, Trung Quốc sản xuất 60,65 triệu tấn gang thỏi trong tháng 4, giảm 0,2% so với năm ngoái. Sản lượng gang thỏi của cả nước trong 5 tháng đầu năm nay giảm 2,8% so với năm trước xuống 285,5 triệu tấn.

 

Nguồn tin: satthep.net