Sản lượng tại 104 nhà máy thuộc CISA giảm gần 4% vào cuối tháng 12

CISA thông báo hôm thứ Năm rằng sản lượng thép thô tại 104 nhà máy chủ chốt của Trung Quốc đạt trung bình 1,597 triệu tấn/ngày trong 11 ngày cuối tháng 12, giảm 3,5% so với giữa tháng 12.

 

Platts tính toán từ số liệu của CISA thì trong cả tháng 12, sản lượng hàng ngày tại 104 nhà máy này đạt bình quân 1,636 triệu tấn/ngày, thấp hơn 3,7% so với tháng 11.

Trong khi CISA báo cáo rằng tồn kho thép thành phẩm tại các nhà máy này giảm còn 12,41 triệu tấn tính đến ngày 31/12, thấp hơn 15,3% so với ngày 20/12.

Hầu hết mọi người đều tin sản lượng thép của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm trong tháng này vì nhu cầu sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi sắp tới Tết âm lịch.

Hôm thứ Ba, CISA công bố sản lượng thép hàng ngày tại 94 nhà máy lớn cho thấy mức giảm 3,4% so với giữa tháng 12 đạt 1,516 triệu tấn/ngày, trong khi sản lượng trung bình trên cả nước giảm 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái còn 2,015 triệu tấn/ngày.

CISA tuyên bố 94 nhà máy này là những đơn vị đã nộp số liệu đúng hạn, trong khi những doanh nghiệp thành viên còn lại không thể nộp thường xuyên do phải giảm bớt sản lượng hay tạm ngưng hoạt động.

 

 

Nguồn tin: satthep.net